Klanten

Wij werken samen met – en voor – sportmerken, -sponsors, -organisaties en -bonden.

Bij het samen creëren van waardeproposities is een nauwe en transparante samenwerking randvoorwaardelijk. De opdrachtgever heeft de kennis en data, CROWD het klantenperspectief en de conceptuele en zakelijke denkkracht. Deze combinatie vormt altijd de basis voor de ontwikkeling van succesvolle proposities.

De manier van samenwerken is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Wij werken als dienstverlener op projectbasis of op basis van performance afspraken. Daarnaast participeren we ook in (nieuwe) ventures.

CROWD werkt onder meer samen met:

Menu